nautica

English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Nurkowanie Górskie

Nurkowanie na wysokości powyżej 300 m n.p.m. określane jest mianem nurkowania
wysokościowego. Wraz ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne i na 300 m n.p.m.
zmienia się ono już na tyle, że konieczne staje się zastosowanie specjalnych procedur
dotyczących korzystania z tabel i komputerów nurkowych. Bezpieczne nurkowanie górskie
wymaga zatem specjalistycznej wiedzy, która zostaje przekazana na kursie.
Wodę w zbiornikach górskich cechuje zwykle niska temperatura, jednak jej czystość,
przejrzystość i bogactwo form życia nie występujących na mniejszych wysokościach zapewnia
niezapomniane wrażenia.
Kurs obejmuje:
- planowanie, organizację, procedury, techniki, problemy i ryzyko związane z wysokością
- specjalne procedury RDP, obowiązujące w czasie nurkowania powyżej 300 m n.p.m.
- przystanki bezpieczeństwa i procedury dekompresji awaryjnej
- stosowanie sprzętu specjalistycznego
- nurkowanie w warunkach słabej widoczności
- przyczyny, oznaki, symptomy i zapobieganie hipoksji i hipotermii w czasie nurkowania w górach
Wymagania:
- ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców)
- posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równorzędnego
- opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Nautica Travel

Nautica Safari

Nautica Vis

Nautica Egipt