Top
 

Kurs techniczny SSI Technical Extended Range Diving/ Normoxic Trimix


W naszej bazie na Vis prowadzimy kursy i specjalizacje na wszystkich poziomach zaawansowania, w małych grupach, w przyjaznej, wakacyjnej atmosferze

Kurs techniczny SSI Technical Extended Range Diving/ Normoxic Trimix

Stopień SSI Technical Extended Range jest kolejnym krokiem w rozwoju świadomego nurka technicznego.
Wraz ze wzrostem głębokości, rosną wyzwania czekające na nurków przez wzgląd na narkozę azotową, szybsze zużycie czynnika oddechowego i dynamicznie przyrastający czas dekompresji. Skuteczne i bezpieczne zrealizowanie takich nurkowań wymaga dalszego rozwoju i doskonalenia kompetencji nurkowych oraz użycia dwóch butli stage z różnymi gazami deco w celu przyspieszenia dekompresji.

Technical Extended Range to także furtka do dalszego rozwoju podczas kursu Hypoxic Trimix lub, idąc w stronę bardziej wyspecjalizowanych nurkowań – kursów Full Cave Diving lub Technical Wreck Diving.

Stopień Technical Extended Range. Można go zrealizować w dwóch wersjach:
– powietrznej, która uprawnia do nurkowania do 50 metrów z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego, bądź
– trimiksowej, uprawniającej do nurkowania do 60 metrów z wykorzystaniem normoksycznego trimiksu (procentowy udział tlenu w mieszaninie 18-21%) jako gazu dennego.

Podczas szkolenia nurkowie wykonają jedno płytkie nurkowanie mające na celu zapoznanie z nową konfiguracją sprzętową i odpowiednie wyważenie, a następnie zaplanują i zrealizują sześć nurkowań kursowych do głębokości 50 lub 60 metrów (zależnie od wybranej wersji szkolenia).

Nurkowania kursowe na wodach otwartych pozwolą poznać wcześniej niedostępne oblicza viskich miejscówek nurkowych takich jak wraki: Brioni, część ogonowa B-24 czy Vassilios i głębokie ściany i kawerny Šekoda, okolice Voliči i wyspy Greben.

UWAGA planując udział w kursie trzeba uwzględnić zapas czasu, który może być potrzebny do samodzielnego treningu umiejętności technicznych na płytkiej wodzie.

Główne zagadnienia kursu :

 • Perfekcyjne opanowanie korzystania z dwubutlowej konfiguracji sprzętowej
 • Montaż, poprawny opis, zastosowanie i identyfikacja pod wodą stage’y
 • Szybkie i skuteczne sposoby klarowania stage’y
 • Bezpieczeństwo i wygoda nurkowań z łodzi z dużą ilością butli
 • Teoria dekompresji i jej praktyczne zastosowanie
 • Analiza różnych podejść do problematyki dekompresji i próba podsumowania stanu wiedzy
 • Optymalizacja dekompresji pod kątem doboru mieszaniny
 • Dobór idealnej mieszaniny na fazę denną nurkowania
 • Zasady oddychanie bogatymi w tlen mieszaninami podczas dekompresji
 • Fizjologia nurkowań dekompresyjnych – okienko tlenowe, nieme pęcherzyki, stres dekompresyjny i zarządzanie ekspozycją tlenową
 • Kontrdyfuzja gazów obojętnych, obliczanie równoważnej głębokości narkotycznej
 • Planowanie zużycia czynnika oddechowego oraz bezpieczne i skuteczne zarządzanie zasobami gazu
 • Specyfika nurkowań technicznych jako nurkowań bez możliwości bezpośredniego wynurzenia się na powierzchnię
 • Tworzenie i rozpisywanie planów głównych, zapasowych i awaryjnych
 • Przygotowanie nurków do rozwiązywania problemów mogących wystąpić w czasie nurkowań technicznych
 • Dekompresja w toni z wykorzystaniem boi nurkowej ze szpulką lub kołowrotkiem jako punktu odniesienia oraz wykorzystanie boi awaryjnej do komunikacji z personelem powierzchniowym

CENA:
kurs w wersji powietrznej: 650 euro + 90 euro podręcznik i certyfikat
kurs w wersji trimiksowej: 720 euro + 90 euro podręcznik i certyfikat
zobacz szczegóły oferty – cennik gazów

Wymagania wstępne:

 • jeden z poniższych certyfikatów lub równoważny: Extended Range SSI, Full CaveDiving SSI lub Technical Wreck Diving SSI
 • zalogowane minimum 70 nurkowań
 • co najmniej 20 nurkowań głębszych niż 30 metrów
 • co najmniej 10 nurkowań dekompresyjnych ze zmianą gazu (poza nurkowaniami kursowymi)
 • uprawnienia sidemountowe, jeśli kursant używa takiej konfiguracji

Wymagania sprzętowe:

 • kompletny zestaw sprzętu nurkowego, zależnie od konfiguracji (twinset, sidemount)
 • suchy skafander lub drugi worek wypornościowy do skrzydła
 • dwa odpowiednio skonfigurowane automaty nurkowe
 • dwa cyfrowe urządzenia do pomiaru czasu i głębokości nurkowania
  (w tym przynajmniej jeden komputer wielogazowy)
 • kompas
 • dwie butle stage
 • dwa czyste tlenowo automaty stage’owe
 • butla „argonówka” z automatem
 • dwie boje dekompresyjne
 • kołowrotek
 • tabliczka nurkowa na rękę lub wetnotes

Program kursu obejmuje:

 • 5 spotkań teoretycznych, zakończonych egzaminem
 • 1 lub więcej nurkowań w ograniczonym akwenie o czasie łącznym co najmniej 90 minut
 • 6 nurkowań kursowych w wodach otwartych

Ukończony kurs uprawnia do:

po szkoleniu w wersji powietrznej – wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego. Czas dekompresji nie jest limitowany. Nurek może wykorzystać dwie różne mieszaniny dekompresyjne o zawartości tlenu do 100%,

po szkoleniu w wersji trimiksowej – wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 60 metrów z wykorzystaniem normoksycznego trimiksu (procentowy udział tlenu w mieszaninie 18-21%) jako gazu dennego. Czas dekompresji nie jest limitowany. Nurek może wykorzystać dwie różne mieszaniny dekompresyjne o zawartości tlenu do 100%.

SSI Extended Range Nitrox Diving
SSI Extended Range Diving

Zapisy i więcej informacji

12 626 00 36 wew. 12, 797 025 124

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00

Zobacz cennik
Przejdź do formularza rezerwacji

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy wybrać wyjazd nurkowy idealny dla Ciebie!