rezerwacje@nautica.pl 12 626 00 36 wew. 12, pon-pt 10-18
Top
 

Divemaster PADI


Kursy prowadzimy w Krakowie przez cały rok. Zapraszamy!

Kurs DIVEMASTER PADI

Czy myślałeś o połączeniu swojej pasji do nurkowania z możliwością pracy jako przewodnik nurkowy i zdobycia interesującego zawodu? Taką szansę daje posiadanie uprawnień na poziomie Divemaster PADI. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych w Polsce i na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI i umożliwia zostanie profesjonalnym instruktorem.

Kończąc ten kurs nie tylko zapoznasz się z najnowszymi standardami szkoleniowymi, ale również zapoznasz się z pracą i standardami działania licencjonowanego Centrum Nurkowego PADI.

Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs obejmuje również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.

Informacje i zapisy:
tel. 0661 660 311
e-mail : puzia@nautica.pl

Szczegóły kursu

Idea szkolenia na poziom Divemastera PADI

Jako pierwszy kurs PADI wprowadzający na profesjonalną ścieżkę nurkowania PADI, kurs Divemastera odgrywa kluczową rolę w systemie edukacyjnym PADI. Pozytywne ukończenie szkolenia daje rangę certyfikowanego asystenta instruktora. Będziesz nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich aktywności nurkowych oraz inne osoby w trakcie poznawania przez nich podwodnego świata. Jest oczywiste, że jako Divemaster będziesz w znacznym stopniu wpływać na to, czy dane osoby zainteresują się nurkowaniem i czy uznają to za swoje nowe hobby. Jeśli skierujesz swe kroki w stronę dalszej edukacji na poziomie profesjonalnym, poprzez stopień Asystenta Instruktora będziesz mógł wziąć udział w kursie instruktorskim i otrzymać certyfikat instruktora jako Open Water Scuba Instructor.

Cele kursu:

  • Rozwinąć wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego na organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie nurkowań rekreacyjnych.
  • Rozwinąć wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego asystować przy kursach PADI.
  • Rozwinąć wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego na niezależne prowadzenie części kursów PADI (Scuba Review, Discover Scuba Diver, Skin Diver).
  • Przygotować do treningu na poziomie instruktorskim.
  • Przygotować do sprawnego działania w całości środowiska i przemysłu nurkowego.

Wymagania wstępne

Aby osoba, zakwalifikowała się na kurs Divemastera, powinna:

1. Być certyfikowanym na poziomie Advanved Open Water Diver (lub równoważnym). “Równoważność” jest tu rozumiana jako posiadanie certyfikacji na poziomie zaawansowanym, a nurek ma zalogowanych co najmniej 20 nurkowań dokumentujących doświadczenie w zakresie nurkowań nawigacyjnych i głębokich.
2. Być certyfikowanym na poziomie Rescue Diver PADI (lub równoważnym). “Równoważność” jest tu rozumiana jako posiadanie certyfikacji na poziomie nurka ratownika organizacji innej niż PADI. Jeżeli kandydat na Divemastera przedstawia zaświadczania ukończenia równorzędnego kursu, powinien on także przedstawić dowód ukończenia kursy pierwszej pomocy w ostatnich 24 miesiącach. Jeżeli podczas oceny wstępnej umiejętności ratowniczych kandydat nie spełnia wymagań, powinien on wziąć udział w kursie Rescue Diver PADI.
3. Mieć ukończonych i zalogowanych 20 nurkowań w książeczce nurkowej (log book) (do otrzymania certyfikacji potrzebnych jest zalogowanych 60 nurkowań)
4. Dostarczyć instruktorowi zaświadczenie lekarskie, oświadczające że kandydat może uprawiać nurkowanie. Oświadczenie to powinno być wydane w okresie ostatnich 12 miesięcy. Lekarzem, który podpisuje oświadczenie nie może być osoba kandydata na Divemastera.
5. Minimalny wiek: ukończone 18 lat.

Sprzęt kandydatów na Divemastera

Podczas szkolenia na wodach otwartych każdy z kandydatów powinien posiadać kompletne wyposażenie nurkowe typowe i konieczne dla danych warunków nurkowania w określonym miejscu nurkowym. Zalicza się tutaj (minimalne wymagania): maskę, płetwy, fajkę, jacket z inflatorem niskiego ciśnienia, butla nurkowa, automat oddechowy, alternatywne źródło powietrza, noszak (o ile nie jest zintegrowany z jacketem), system ciężarków, odpowiedni do warunków skafander nurkowy, czasomierze i głębokościomierze (komputer nurkowy), kompas, nóż/narzędzie nurkowe (chyba, że jest to zabronione przez lokalne prawo), sygnalizację awaryjna (gwizdek, boję sygnalizacyjną czy racę).

Materiały szkoleniowe

Każdy z kandydatów w cenie kursu otrzymuje obowiązkowe materiały:
– Podręcznik kursu Divemaster PADI z hologramem niezbędnym do certyfikacji
– Workbook – zeszyt ćwiczeń
– Manual Instruktorski PADI
– Tabliczki do ćwiczeń

Program kursu DIVEMASTER PADI

I. Sprawdziany pływackie /basen/

– Pływanie na czas na dystansie 400 m. bez sprzętu ABC 1.
– Utrzymywanie się na wodzie przez 15 minut, ostatnie dwie min. dłonie nad powierzchnią wody. 2.
– Pływanie na czas w ABC na dystansie 800 m. 3.
– Holowanie nurka na czas w całym sprzęcie na dystansie 100 m. 4. II.

II. Umiejętności nurkowe / basen /

Ta część kursu stawia sobie dwa cele: zweryfikowanie czy kandydat potrafi wykonać poprawnie 20 podstawowych ćwiczeń nurkowych oraz rozwinąć umiejętność wykonywania tych ćwiczeń w jakości demonstracyjnej. Wykonanie ćwiczeń oceniane jest w skali od 1-5 punktów

– Zmontowanie, dopasowanie, przygotowanie, założenie i rozmontowanie sprzętu
– Kontrola bezpieczeństwa przed nurkowaniem (KOKOS)
– Wejście na głęboką wodę
– Sprawdzenie wyważenia na powierzchni
– Wymiana fajki na automat/automatu na fajkę
– 5-cio punktowe zanurzenie
– Odszukanie i oczyszczenie automatu
– Zdjęcie, założenie i oczyszczenie maski
– Zareagowanie na sytuację braku powietrza i oddychanie z alternatywnego źródła powietrza (stacjonarnie)
– Wynurzenie oddychając z alternatywnego źródła powietrza partnera
– Oddychanie ze wzbudzonego automatu
– Balansowanie na czubkach płetw – pivot (neutralna pływalność)
– 5-cio punktowe wynurzenie
– Kontrolowane wynurzenie awaryjne płynąc (CESA)
– Zawiśnięcie w toni (hover) bez ruchu przez 30 sekund
– Pływanie bez maski pod wodą
– Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą
– Zdjęcie i założenie sprzętu powietrznego pod wodą
– Zdjęcie i założenie sprzętu powietrznego na powierzchni
– Zdjęcie i założenie systemu balastowego na powierzchni

III. Część Teoretyczna

Wykłady teoretyczne mają dwa zadania: rozwinięcie wiedzy kandydatów do poziomu pozwalającego w przyszłości podejmować prawidłowe decyzje oraz umożliwienie wzięcia udziału w kursie instruktorskim gdzie nie ma czasu na wykłady teoretyczne.Wykłady obejmują 12 tematów:

– Rola i charakterystyka Divemastera PADI
– Kierowanie działalnością nurkową certyfikowanych nurków
– Asystowanie studentom w czasie treningu
– Wprowadzenie do teorii nurkowej
– Fizyka nurkowania
– Fizjologia nurkowania
– Sprzęt nurkowy
– Teoria dekompresji i tabele RDP.
– Programy prowadzone przez Divemastera
– Zarządzanie ryzykiem
– Rynek nurkowy
– Przyszła kariera nurkowa

IV. Egzamin teoretyczny

Aby otrzymać aplikację Divemastera wymagane jest zaliczenie wszystkich elementów kursu a ponadto z wykładów 1-8 zdać testowy egzamin teoretyczny na minimum 75%

V. Pozostałe wymagania kursowe

– opracować mapkę miejsca nurkowego
– drogę ewakuacyjną dla najbliższego akwenu
– odbyć wymagane praktyki w czasie kursów nurkowych, programów prowadzonych przez Divemastera i nurkowań turystycznych
– zapoznać się z funkcjonowaniem centrum nurkowego
– zapoznać się z obsługą kompresora nurkowego
– wykazać się umiejętnościami z zakresu ratownictwa nurkowego
– zaliczyć sprawdzian umiejętności rozwiązywania problemów nurkowych (basen)

Wymagania wobec profesjonalizmu

Każdy kandydat na Divemastera PADI w czasie trwania kursu jest oceniany pod względem poziomu profesjonalizmu. Jest ona jednym z kryteriów całościowej oceny kandydatów i zawiera:

– Aktywny i realny udział w sesjach szkoleniowych
– Umiejętność bycia mentorem dla kursantów
– Chętne wykonywanie poleceń instruktora
– Przyjazne podejście i właściwe zachowanie w stosunku do kursantów i kadry
– Przyjazne podejście do środowiska naturalnego i dbałość o nie
– Zrozumienie roli Divemastera
– Właściwy wygląd

Zapisy i więcej informacji

kursy@nautica.pl

661 660 315 lub: 12 626 18 05

Zobacz cennik

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy wybrać wyjazd nurkowy idealny dla Ciebie!

Divemaster PADI -
ZApraszamy na

wyprawĘ Meksyk - Belize

termin 20 stycznia do 3 lutego 2022
  • dla entuzjastów  cenotów, rekinów,  fioletowych formacji koralowych, idealnie błękitnego Blue Hole w Belize i starożytnych miast Majów
  • wyprawę poprowadzi Tomasz Dutkiewicz – fotograf, podróżnik, instruktor nurkowania