nautica

English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Nurkowanie Nocne

Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem
dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu
przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego
umiejętności i poszerzyć wiedzę.
Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:
- technikami nurkowania w nocy
- sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
- przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
- zasadami planowania nurkowania nocnego
- prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy
Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w
czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.
Uprawnienia:
Po uzyskaniu certyfikatu Nurek Nocny (Night Diver) PADI możesz planować, organizować,
przeprowadzać i logować nurkowania nocne.
Wymagania:
- ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców
na nurkowanie)
- posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego
- opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Nautica Travel

Nautica Safari

Nautica Vis

Nautica Egipt