Top
 

Kurs Divemaster SSI


Dwa terminy w sezonie 2024

Kurs Divemaster SSI

Czy myślałeś o połączeniu swojej pasji nurkowej i pracy jako przewodnik nurkowy?

Taką szansę daje posiadanie uprawnień na poziomie Divemaster SSI.

Otwiera również drogę do stopni instruktorskich SSI !

Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs zawiera również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.

Terminy

W tym sezonie zapraszamy na kurs Divemastera w dwóch terminach:

 • 30.06 – 13.07
 • 21.07 – 03.08

Cena

SSI Dive Master (SSI Dive Guide PRO + Science of Diving) 790 EUR +

190 EUR podręczniki i certyfikaty +

95 EUR opłata PRO płatna do SSI +

48 EUR SSI dive giude pack

Trwa

min. 14 dni

Informacje i zapisy

tel. 797 025 124
e-mail: rezerwacje@nautica.pl

Szczegóły kursu

Idea szkolenia na poziom Divemastera SSI

Pozytywne ukończenie szkolenia daje rangę certyfikowanego asystenta instruktora. Będziesz nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich aktywności nurkowych Jest oczywiste, że jako Divemaster będziesz w znacznym stopniu wpływać na to, czy dane osoby zainteresują się nurkowaniem i czy uznają to za swoje nowe hobby. Poprzez stopień Asystenta Instruktora będziesz mógł wziąć udział w kursie instruktorskim i otrzymać certyfikat instruktora.

Cele kursu:

 • Rozwiniecie wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego na organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie nurkowań rekreacyjnych.
 • Rozwiniecie wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego asystować przy kursach SSI.
 • Rozwiniecie wiedzę, poprawną ocenę sytuacji i umiejętności do poziomu pozwalającego na niezależne prowadzenie części kursów
 • Przygotujecie się do kursu na poziomie instruktorskim.
 • Przygotujecie się do sprawnego działania w środowisku nurkowym.

Wymagania wstępne

Aby zakwalifikować się na kurs Divemastera, powiniście:

1. Być certyfikowani na poziomie Advanved Open Water Diver (lub równoważnym). „Równoważność” jest tu rozumiana jako posiadanie certyfikacji na poziomie zaawansowanym, a nurek ma zalogowanych co najmniej 20 nurkowań dokumentujących doświadczenie w zakresie nurkowań nawigacyjnych i głębokich.

2. Być certyfikowanym na poziomie Rescue Diver (lub równoważnym). „Równoważność” jest tu rozumiana jako posiadanie certyfikacji na poziomie nurka ratownika organizacji innej niż SSI. Jeżeli kandydat na Divemastera przedstawia zaświadczania ukończenia równorzędnego kursu, powinien on także przedstawić dowód ukończenia kursy pierwszej pomocy w ostatnich 24 miesiącach. Jeżeli podczas oceny wstępnej umiejętności ratowniczych kandydat nie spełnia wymagań, powinien on wziąć udział w kursie Rescue Diver SSI.

3. Mieć ukończonych i zalogowanych 20 nurkowań w książeczce nurkowej (log book) przy czym do otrzymania certyfikacji potrzebnych jest zalogowanych 60 nurkowań.

4. Dostarczyć instruktorowi zaświadczenie lekarskie, oświadczające że kandydat może uprawiać nurkowanie. Oświadczenie to powinno być wydane w okresie ostatnich 12 miesięcy. Lekarzem, który podpisuje oświadczenie nie może być osoba kandydata na Divemastera.

5. Minimalny wiek: ukończone 18 lat.

Sprzęt kandydatów na Divemastera

Podczas szkolenia na wodach otwartych każdy z kandydatów powinien posiadać kompletne wyposażenie nurkowe typowe i konieczne dla danych warunków nurkowania w określonym miejscu nurkowym. Zalicza się tutaj (minimalne wymagania): maskę, płetwy, fajkę, jacket z inflatorem niskiego ciśnienia, butlę nurkową, automat oddechowy, alternatywne źródło powietrza, system ciężarków, odpowiedni do warunków skafander nurkowy, czasomierze i głębokościomierze (komputer nurkowy), kompas, nóż/narzędzie nurkowe (chyba, że jest to zabronione przez lokalne prawo), sygnalizację awaryjną (gwizdek, boję sygnalizacyjną).

Materiały szkoleniowe

Każdy z kandydatów w cenie kursu otrzymuje obowiązkowe materiały:
– Podręcznik kursu Divemaster z hologramem niezbędnym do certyfikacji
– Workbook – zeszyt ćwiczeń
– Manual Instruktorski SSI
– Tabliczki do ćwiczeń

Program kursu Divemaster SSI

I. Sprawdziany pływackie /basen/

– Pływanie na czas na dystansie 400 m. bez sprzętu ABC 1.
– Utrzymywanie się na wodzie przez 15 minut, ostatnie dwie min. dłonie nad powierzchnią wody. 2.
– Pływanie na czas w ABC na dystansie 800 m. 3.
– Holowanie nurka na czas w całym sprzęcie na dystansie 100 m. 4. II.

II. Umiejętności nurkowe / basen /

Ta część kursu stawia sobie dwa cele: zweryfikowanie czy kandydat potrafi wykonać poprawnie 20 podstawowych ćwiczeń nurkowych oraz rozwinąć umiejętność wykonywania tych ćwiczeń w jakości demonstracyjnej. Wykonanie ćwiczeń oceniane jest w skali od 1-5 punktów

– Zmontowanie, dopasowanie, przygotowanie, założenie i rozmontowanie sprzętu
– Kontrola bezpieczeństwa przed nurkowaniem (KOKOS)
– Wejście na głęboką wodę
– Sprawdzenie wyważenia na powierzchni
– Wymiana fajki na automat/automatu na fajkę
– 5-cio punktowe zanurzenie
– Odszukanie i oczyszczenie automatu
– Zdjęcie, założenie i oczyszczenie maski
– Zareagowanie na sytuację braku powietrza i oddychanie z alternatywnego źródła powietrza (stacjonarnie)
– Wynurzenie oddychając z alternatywnego źródła powietrza partnera
– Oddychanie ze wzbudzonego automatu
– Balansowanie na czubkach płetw – pivot (neutralna pływalność)
– 5-cio punktowe wynurzenie
– Kontrolowane wynurzenie awaryjne płynąc (CESA)
– Zawiśnięcie w toni (hover) bez ruchu przez 30 sekund
– Pływanie bez maski pod wodą
– Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą
– Zdjęcie i założenie sprzętu powietrznego pod wodą
– Zdjęcie i założenie sprzętu powietrznego na powierzchni
– Zdjęcie i założenie systemu balastowego na powierzchni

III. Część Teoretyczna

Wykłady teoretyczne mają dwa zadania: rozwinięcie wiedzy kandydatów do poziomu pozwalającego w przyszłości podejmować prawidłowe decyzje oraz umożliwienie wzięcia udziału w kursie instruktorskim gdzie nie ma czasu na wykłady teoretyczne. Wykłady obejmują 12 tematów:

– Rola i charakterystyka Divemastera SSI
– Kierowanie działalnością nurkową certyfikowanych nurków
– Asystowanie studentom w czasie treningu
– Wprowadzenie do teorii nurkowej
– Fizyka nurkowania
– Fizjologia nurkowania
– Sprzęt nurkowy
– Teoria dekompresji i tabele RDP.
– Programy prowadzone przez Divemastera
– Zarządzanie ryzykiem
– Rynek nurkowy
– Przyszła kariera nurkowa

IV. Egzamin teoretyczny

Aby otrzymać aplikację Divemastera wymagane jest zaliczenie wszystkich elementów kursu a ponadto z wykładów 1-8 zdanie testowego egzaminu teoretycznego na minimum 75%

V. Pozostałe wymagania kursowe

– opracować mapkę miejsca nurkowego
– drogę ewakuacyjną dla najbliższego akwenu
– odbyć wymagane praktyki w czasie kursów nurkowych, programów prowadzonych przez Divemastera i nurkowań turystycznych
– zapoznać się z funkcjonowaniem centrum nurkowego
– zapoznać się z obsługą kompresora nurkowego
– wykazać się umiejętnościami z zakresu ratownictwa nurkowego
– zaliczyć sprawdzian umiejętności rozwiązywania problemów nurkowych (basen)

Wymagania wobec profesjonalizmu

Każdy kandydat na Divemastera w czasie trwania kursu jest oceniany pod względem poziomu profesjonalizmu. Jest to jedno z kryteriów całościowej oceny i obejmuje:

 • Aktywny i realny udział w sesjach szkoleniowych
 • Umiejętność bycia mentorem dla kursantów
 • Chętne wykonywanie poleceń instruktora
 • Przyjazne podejście i profesjonalne zachowanie w stosunku do kursantów i kadry
 • Przyjazne podejście do środowiska naturalnego i dbałość o nie
 • Zrozumienie roli Divemastera
 • Właściwy wygląd

Zapisy i więcej informacji

+48 797 025 124

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy wybrać wyjazd nurkowy idealny dla Ciebie!